Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Produktion af vedvarende energi er dækket af AMU

En undersøgelse har sat lup på udvalgte områder inden for det energiteknologiske område. Formålet har været at afdække, om der er opstået nye behov for uddannelse til en branche i hastig udvikling.

Analysen, som er lavet i samarbejde med Kubix, har fokuseret på produktion af brændselsceller og brændselscelleanlæg, kraftværker med multibrændselsanlæg og montage af solcelleanlæg.

Brændselsceller

De eksisterende AMU-kurser til virksomheder med procesindustriel produktion og montage af brændselsceller har vist sig at kunne dække behovet for efteruddannelse nu og i fremtiden.

Brændselsceller er en energiform, som stadig er på udviklingsstadiet. Men virksomhederne spår om store vækstmuligheder i fremtiden - både i Danmark og på verdensplan.

Kraftværker med multibrændselsanlæg

De danske kraftværker skal i de kommende år omlægge deres brug af brændsel til mere miljøvenlige brændselsformer med et større mix af forskellige brændselstyper.

Det stiller krav til medarbejderne om, at de ved, hvordan de skal håndtere de forskellige typer brændsel, og hvordan de påvirker processen i anlægget.

Industriens Uddannelser er fortsat i gang med at undersøge, om kraftværkernes ændrede måde at fyre på vil skabe nye uddannelsesbehov. En analyse af behovet for AMU-uddannelser på kraftværksområdet  er derfor blevet sat i søen.

Montage af solcelleanlæg

Endelig viser undersøgelsen, at der i produktionen af solcelleanlæg bruges så specialiserede maskiner og udstyr, at virksomhederne foretrækker at uddanne deres medarbejdere ved sidemandsoplæring.

Det betyder, at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt at udvikle flere AMU-kurser inden for montageområdet.

Selvom der lige nu ikke kan peges på et egentligt behov for at udvikle nye AMU-kurser, så vil Industriens Uddannelser i de kommende år følge udviklingen nøje i fht. behovet for nye uddannelser til virksomheder, som fremstiller anlæg til produktion af vedvarende energi.

Hent rapporten

23/02/2012

Produceret af Adapt A/S