Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Mangel på industriteknikere inden for de næste 5-8 år

I løbet af de næste 5-8 år vil omkring 30 procent af industriteknikerne og maskinarbejderne forlade arbejdsmarkedet. Det vil betyde en mangel på arbejdskraft inden for faget, da antallet af nyuddannede langt fra er stort nok til at kunne varetage de mange ledige job. Det viser en ny analyse, Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien, fra Industriens Uddannelser.

30 procent af industriteknikere og maskinarbejdere er 55 år eller ældre, og mange af dem vil forlade arbejdsmarkedet inden for de næste 5-8 år.  I gennemsnit forventes 889 industriteknikere at forlade faget hvert år til og med 2014. Antallet af nyuddannede industriteknikere var i 2011 på 354.

Det vil betyde en mangel på arbejdskraft inden for faget, som vil få konsekvenser for virksomhederne. De får højere udgifter til løn eller skal helt undvære den type af medarbejdere, der er mangel på. En anden konsekvens vil være, at virksomhederne søger arbejdskraft i udlandet.


Saied Dines Alam, København Tekniske Skole.
Der mangler nyuddannede industriteknikere til at tage over, når 30 procent af industriteknikerne forlader arbejdsmarkedet inden for 5-8 år.

Flere løsninger på udfordringen

Derfor er der brug for flere forskellige indsatser. Ifølge analysen kan manglen på arbejdskraft ikke kun løses ved at uddanne flere elever. Det er nødvendigt, at voksne også uddanner sig inden for feltet. En mulighed er substitution, hvor medarbejdere, som har udviklet specialistkompetencer inden for industriteknikerområdet, vil kunne erstatte faglærte. Det vil kræve et uddannelsesløft ved hjælp af AMU-pakker, der er rettet mod dele af de industritekniske områder.

En anden indsats kan være at opgradere mekanikere og andre faggrupper til at komme tættere på de kompetencekrav, der stilles i industriteknikerjobs. Også på dette område er AMU-uddannelsespakker et godt redskab.

Endelig er det nødvendigt, at flere voksne løftes til faglært status. Det kan gøres ved at bruge ordningerne voksenlærling og GVU.

11/04/2013

Produceret af Adapt A/S