Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Etablering af teknisk skole gav PraktikPladsPris

Der er stadig unge i Nordsjælland, som mangler en praktikplads. Men de bliver færre og færre. Takket være adm. direktør Jan Sørensen, Nordisk Stål A/S, og regionsformand Allan Thomsen, Metal Nordsjælland, hvis store arbejde har sikret, at der i dag eksisterer en teknisk skole på smedeområdet i Frederiksværk.

For denne store indsats belønnes de to ildsjæle nu med den nyindstiftede pris, PraktikPladsPrisen, som blev overrakt af undervisningsminister Tina Nedergaard ved et arrangement på Nationalmuseet. Prisen er en bronzestatuette skabt af billedhuggeren Bjørn Nørgaard.


Jan Sørensen og Allan Thomsen får overrakt PraktikPladsPrisen af undervisningsminister Tina Nedergaard.

- Mange unge nordsjællændere får ikke en uddannelse. Det forringer deres muligheder på arbejdsmarkedet, og det er alt for dyrt for samfundet. Mange mennesker, virksomheder, organisationer og institutioner gør dog en stor indsats hver dag for at sikre flere praktikpladser til de unge. Jan Sørensen og Allan Thomsen er to af de ildsjæle, siger Ingelise Bogason, formand for DI Hovedstaden.

- Uden de to var skolen aldrig blevet til noget. Projektet er et godt eksempel på, hvordan lokale ildsjæle kan vende en negativ udvikling i deres lokalområde og gøre en forskel. Den indsats er vi glade for at kunne hædre med prisen, siger Ingelise Bogason.

De to prismodtagere har arbejdet hårdt på at skabe et samarbejde mellem en lang række parter, som normalt ikke ville samarbejde. De to har skaffet den nødvendige politiske og økonomiske opbakning til skolen, og de har sikret omtale i de lokale medier, så områdets unge fik øjnene op for skolen. Desuden har Jan Sørensen gjort et stort arbejde for at få lokale virksomheder til at garantere, at de tager lærlinge efter endt skoleophold. Projektet viser, hvordan samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter er afgørende for erhvervsuddannelsesområdet.


PraktikPladsPrisen, som er udformet i bronze af billedhugger Bjørn Nørgaard.

- Projektets store styrke er efterfølgende blevet understreget af, at ideen om en teknisk skole i Frederiksværk med tiden har udviklet sig til projektet "Udvikling med udsigt". Det projekt har sikret ungdomsuddannelse til en stor gruppe af nordsjællandske unge uden en kompetencegivende uddannelse, siger Ingelise Bogason.

Arrangementet kickstarter rækken af uddelinger landet over, hvor et stort antal anerkendelsesværdige initiativer vil blive præmieret. Det er fortsat muligt at indstille kandidater til prisen ved at udfylde indstillingsskemaet.

18/11/2010