Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Det er bedst, når alle er her

Under den overskrift har Ministeriet for Børn og Undervisning netop lanceret en ny kampagne for at mindske fraværet på alle danske skoler.

Mangel på praktikplads årsag til fravær

Forskning viser, at årsagerne til fravær er mange. Det kan være ens sociale baggrund, alder, køn, etnicitet, karakterer fra folkeskolen. For elever på erhvervsuddannelserne kan særligt manglen på en praktikplads på nogle grundforløb give stort fravær.

Fraværet er problematisk; det er første skridt på vej ud af en uddannelse. Når man ikke er i skole, ryger man ud af det sociale samvær. Men det kan også genere de elever, der ikke har fravær. De mange gentagelser og opsamlinger for de fraværende elever, når de kommer tilbage i skolen, kan virke demotiverende og irriterende for de øvrige elever.

Hvad siger loven om fravær?

Erhvervsskolen fastsætter regler for fravær og skal – senest ved skoleopholdets ophør – underrette en eventuel praktikvirksomhed om fraværet.

Oplysning og undervisning

Kampagnen retter sig mod både folkeskolen samt de gymnasiale og erhvervsuddannelserne. Udover en kampagnevideo, der er blevet et hit på internettet, indeholder kampagnen også flere undervisningsforløb, erfarings- og vidensdeling mellem elever, forældre og lærere samt en innovationscamp. Her skal 40 unge mennesker - efter ansøgning - i løbet af to dage komme op med løsninger, der mindsker fraværet.


Kampagnehjemmesiden godtdukom.dk indeholder sektioner rettet mod både elever, forældre og fagfolk.

28/11/2011