Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Flere praktikpladser i industrien


2017 blev – set på antallet af praktikpladser – et godt år for mange uddannelser inden for industriens område.

På en række af de store uddannelser er antallet af indgåede praktikpladsaftaler i 2017 steget i forhold til 2016. Det gælder fx automatik- og procesuddannelsen, hvor antallet af indgåede aftaler er steget fra 212 i 2016 til 252 i 2017.

Fremgang på alle mekanikeruddannelser

Kigger man på mekanikerområdet, er der fremgang at se på alle uddannelserne. Både på personvognsmekaniker, finmekaniker, lastvognsmekaniker, cykel- og motorcykelmekaniker samt entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker er der indgået flere praktikpladsaftaler end året før.

På mekanikerområdet står landbrugs- og entreprenørmaskinmekanikeruddannelsen samt cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen for den procentvise største stigning på godt 17 pct. flere indgåede praktikaftaler i 2017 sammenlignet med 2016.

Også flere igangværende aftaler

På uddannelserne under Industriens Fællesudvalg kommer antallet af igangværende aftaler for første gang op over 1.000. Blandt IF's uddannelser er fx industrioperatør, procesoperatør og plastmager.

Overblik over alle IU's uddannelser

På alle IU's uddannelser var der i 2017 i alt 12.612 igangværende aftaler mod 12.480 året før.

Se statistik for alle IU’s uddannelser

02/03/2018