Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Fremtiden er faglært

Kampagnen ”Fremtiden er faglært” lanceres i marts og april af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland sammen med jobcentrene i Østdanmark. Kampagnen stiller skarpt på virksomheders og lediges gensidige fordele ved voksenlærlinge-ordningen. 

Virksomhederne opfordres til at bruge ordningen ved at ansætte ledige som voksenlærlinge på fleksible og økonomisk fordelagtige vilkår. Eller til at opkvalificere eller fastholde de nuværende ansattes faglige kvalifikationer. Omvendt kan de ledige gennem voksenlære få opfyldt deres drøm om en faglært uddannelse og dermed blive klædt på til fremtidens arbejdsmarked.

Lanceringen skal samtidig styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne om jobrettede tilbud til ledige. 

Fordelene ved at ansætte voksenuddannelseselever på industriens område er: 

Fordele for voksenlærlingen

 • Papir på kvalifikationerne
 • Løn og faglært uddannelse på samme tid
 • Bedre jobmuligheder i fremtiden
 • Større selvværd i forhold til identitet og faglighed
 • Nedsat uddannelsestid pga. relevant erhvervserfaring


Fordele for virksomheden

 • Moden, erfaren og selvstændig lærling
 • Opkvalificering og fastholdelse af gode medarbejdere
 • Brug af ny mesterlære kan gøre uddannelsen mere praktisk betonet
 • Kombinationsaftaler gør det fleksibelt at have en voksenlærling
 • Konkurrencedygtig virksomhed


Fordele for samfundet

 • En veluddannet arbejdsstyrke modvirker udstødelse fra arbejdsmarkedet
 • Ordningen forebygger mangel på faglært arbejdskraft
 • Ordningen øger uddannelsesniveauet i Danmark

Kilde: www.fremtidenerfaglært.dk

Mere information om kampagnen samt ansættelse af voksenlærlinge findes på www.fremtidenerfaglært.dk.

28/03/2011