Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Industri 4.0 præger arbejdet i Industriens Uddannelser


Big data og Internet of Things er to begreber, der fylder mere og mere i industrien. I øjeblikket arbejder Industriens Uddannelser derfor på en analyse af det efteruddannelsesbehov, som netop de to fænomener bringer med sig.

Hvor de første to faser af analysen er gået med at indkredse analysens fokus omkring Big data og Internet of Things, står analysen nu på tærsklen til den tredje fase, der omfatter et virksomhedsrettet spørgeskema.

Spørgeskemaet skal give et klart billede af, hvis og hvordan de medvirkende virksomheder benytter teknologierne i dag. Resultaterne skal bruges til at give konkrete anbefalinger til udvikling af nye kurser, som i sidste ende skal klæde de danske industrivirksomheder på til Industri 4.0.

Øvrige Industri 4.0-projekter i Industriens Uddannelser
Industriens Uddannelser arbejder hele tiden på at være afklaret med de skiftende kompetencebehov, der er i alle brancher af industrien. Nedenfor følger en oversigt over de igangværende og kommende projekter og analyser, som Industriens Uddannelser har lavet for at afdække det konstant skiftende kompetencebehov, som industrien oplever i disse år.

Resultaterne fra projekter og analyser bruges til at udvikle og opdatere tekniske erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

Igangværende projekter:

3D-print og automation i fremtidens industri
Analysen skal afdække, hvilken konkret betydning 3D-print og hyperfleksibel automation har for det efteruddannelsesbehov, som IU’s målgruppe har nu og i de kommende år. Læs mere

Udviklingstendenser i plastindustrien
Analysen viser, at virksomhederne i plastindustrien overordnet set oplever, at en række udviklingstendenser har betydning for kompetencebehovet i nærmeste fremtid. Udviklingstendenserne er følgende:

 • Stigende grad af automatisering og digitalisering
   
 • Øgede dokumentations- og kvalitetskrav
   
 • Anvendelse og forståelse af nye og mere avancerede materialer og processer
   
 • Øget internationalisering

Læs mere

Teamorganisering de sidste 10 år
Analysen skal afklare, om de mål, der hører til FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien, er uddannelsesdækkende for de udviklingstendenser, der er sket inden for de seneste 10 år, inden for teamorganisering. Læs mere

Produktion, service og anvendelse af droner
Analysen skal afdække, om medarbejderne har de rette kompetencer, når de skal arbejde med udvikling, produktion, service og anvendelse af droner. Læs mere

Kommende projekter

Digitalisering og arbejdets organisering
Projektet er en analyse af udviklingsbehovet inden for digitalisering i industrien og heraf afledte efteruddannelsesbehov i forhold til arbejdets organisering. Den omfatter:

 • Kortlægning og beskrivelse af de digitale udviklingstendenser, der er i industrien og afdækning af de muligheder og udfordringer, det giver AMU-målgruppen
   
 • Afdækning af hvilke nye kompetencebehov disse udviklingstendenser medfører for produktionsmedarbejdere i industrien
   
 • Udarbejdelse af anbefalinger til revision af AMU-mål og kursusstrukturer, så de identificerede behov for vertikal og horisontal kompetenceudvikling dækkes.

 

Udvikling og kompetencebehov i procesindustrien
En analyse af udviklingstendenser i procesindustrien og deraf afledte behov for horisontale og vertikale kompetenceløft.

 • Identifikation af udviklingstendenser i forhold til materialer og produktionsteknik inden for procesindustrien.
   
 • Afdækning af kompetenceudviklingsbehov samt undersøgelse af om disse behov kan tilgodeses af de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser.
   
 • Der foretages desk research samt interview med ressourcepersoner som led i analysen. Der afholdes workshop med virksomhedsrepræsentanter samt repræsentanter fra skolerne, som bliver fulgt op af en spørgeskemaundersøgelse, der har til hensigt at validere konklusionerne fra workshoppen.

 

Opdateres...

13/09/2017