Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Ny kampagne sætter spot på fordelsuddannelser


Nye materialer fra Undervisningsministeriet målrettet unge sætter særlig fokus på fordelsuddannelser.

Fordelsuddannelser er erhvervsuddannelser, hvor arbejdsgiverne forventer særlig stort behov for nye medarbejdere, og hvor der derfor er gode muligheder for at finde praktikpladser.

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelser, kan opnå en ekstra økonomisk bonus.

Ministeriet har udviklet et postkort, en plakat og en brugervenlig liste over fordelsuddannelser. Materialerne uddeles til grundskolens UU-vejledere, som dermed får et bedre grundlag for at vejlede unge om erhvervsuddannelser med gode muligheder for praktikpladser. Desuden er materialerne sendt til uddannelsesvejledere på landets erhvervsskoler med opfordring til at synliggøre det på skolerne.

Se ministeriets kampagnematerialer her

Flere IU-uddannelser er fordelsuddannelser

Blandt de 33 fordelsuddannelser, som er udpeget for 2018, er der flere IU-uddannelser:

 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
 • Gourmetslagter
 • Industrioperatør
 • Industritekniker
 • Karrosseriuddannelsen
 • Køletekniker
 • Lastvognsmekaniker
 • Plastmager
 • Procesoperatør
 • Skibsmontør
 • Slagter
 • Smed
 • Værktøjsuddannelsen

13/11/2017