Efteruddannelse

På amukurs.dk finder du kurser til alle industriens medarbejdere, og du kan også hurtigt tilmelde dig et kursus.

AMU-kurser til industrien bliver løbende udviklet af efteruddannelsesudvalgene i Industriens Uddannelser.

Udvalgene fastlægger det faglige indhold, varighed, struktur og mål på uddannelserne. Målet er at ufaglærte og faglærte får dækket deres behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Når et uddannelsesbehov opstår, udvikler udvalgene et AMU-kursus, som en række erhvervsskoler derefter udbyder til faglærte og ufaglærte. Det er en hurtig og smidig proces, som sikrer, at arbejdsmarkedet hele tiden har uddannede medarbejdere med de rigtige kompetencer.