Efteruddannelse

På amukurs.dk finder du kurser til alle industriens medarbejdere, og du kan også hurtigt tilmelde dig et kursus.

AMU-kurser til industrien bliver løbende udviklet af efteruddannelsesudvalgene i Industriens Uddannelser.

Udvalgene fastlægger det faglige indhold, varighed, struktur og mål på uddannelserne. Målet er at ufaglærte og faglærte får dækket deres behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Når et uddannelsesbehov opstår, udvikler udvalgene et AMU-kursus, som en række erhvervsskoler derefter udbyder til faglærte og ufaglærte. Det er en hurtig og smidig proces, som sikrer, at arbejdsmarkedet hele tiden har uddannede medarbejdere med de rigtige kompetencer.

Produceret af Adapt A/S