Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Erhvervsuddannelser med EUX

Erhvervsuddannelser med EUX består af en faglig erhvervsuddannelse kombineret med adgangsgivende gymnasiale fag rettet mod videreuddannelse på erhvervsakademier og universiteter.

Erhvervsuddannelser med EUX er rettet mod engagerede og teoretisk stærke elever, som har forudsætninger for at læse videre på en videregående uddannelse.

En erhvervsuddannelse med EUX indeholder alle hovedforløbene på den pågældende erhvervsuddannelse og en række gymnasiale fag. Eleven afslutter uddannelsen både med en svendeprøve og med eksamener i udvalgte gymnasiale fag, samt både større skriftlig opgave og et eksamensprojekt bestående af erhvervsuddannelsesfag og gymnasiale fag.

Eleven får efter endt uddannelse både et svendebrev og et EUX-bevis med prøvekarakter og årskarakter.

Struktur for erhvervsuddannelser med EUX

Erhvervsuddannelserne med EUX er 6 måneder længere end den tilsvarende erhvervsuddannelse uden EUX. Det skyldes lidt længere skoleperioder, der varer omtrent 20 uger af gangen. Skoleforløbene starter typisk i august eller januar, og eleven er dermed i skole cirka et halvt år og i praktik i et halvt til et helt år af gangen.

Se strukturen på erhvervsuddannelser med EUX sammenlignet med erhvervsuddannelser uden EUX.

Som noget nyt skal skolerne ved tilstrækkelig elev-volumen tilrettelægge EUX-forløbene med to parallelle spor. Det betyder, at en virksomhed kan ansætte to EUX-elever og dermed have en elev på skole og en elev i praktik på skift.

Vejledende eux-model for hovedforløb tilrettelagt i parallelle spor (eksempel fra industritekniker – maskin):

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

Erhvervsuddannelser med EUX inden for Industriens Uddannelser
 

Varighed på 4 år + op til 1 års grundforløb:


Varighed på 5 år + op til 1 års grundforløb: