Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Afsluttede projekter

 

Hvilken betydning har hyperfleksibel automation og 3D-print for fremtiden i industrien?

En analyse har afdækket, hvilken konkret betydning den teknologiske udvikling inden for 3D-print og hyperfleksibel automation har for IU-målgruppens AMU uddannelsesbehov nu og i de kommende år.
10/10/2017

Analyse af kompetencebehov inden for have/park branchen

Inden for det entreprenør- og landbrugstekniske område findes en nichebranche, som reparerer mindre materiel (kaldet have/park materiel).
19/07/2017

MissionEUX

MissionEUX havde som overordnet formål at sætte spot på eux-uddannelsen, så flere unge, især drenge, vælger eux. Projektet benyttede gamification til at skabe praksisnær og eksperimentbaseret undervisning for grundskoleelever.
30/06/2017

Markedsføringsprojekt ”Flere faglærte industrioperatører i industrien”

UU Industrioperatør har afsluttet et større projekt, der fokuserer på en målrettet indsats i region Syddanmark for at motivere ledige, ufaglærte medarbejdere og virksomheder til at gå i gang med industrioperatøruddannelsen.
06/06/2017

Uddannelsesbehov på automatik og procesområdet rettet mod elevatorbranchen

Projektet har undersøgt kompetence- og uddannelsesbehov inden for elevatorbranchen. Undersøgelsen har skabt nyt grundlag for udvikling af AMU kurser i hensigtsmæssige uddannelsesstrukturer inden for rammen af FKB 2273 Automatik og procestekniske område.
07/04/2017

Udviklingstendenser i plastindustrien

En netop afsluttet analyse viser overordnet set, at virksomhederne i plastindustrien oplever, at en række udviklingstendenser har betydning for kompetencebehovet i nærmeste fremtid.
20/03/2017

Udvikling af eksemplariske målbeskrivelser

Industriens Uddannelser har udviklet en guide og et beskrivelsessystem, som kan inspirere og danne model i det fremtidige målbeskrivelsesarbejde på IF og MIs områder.
22/02/2017

Digital læring i AMU

Et netop afsluttet projekt stiller skarpt på digitale læringsmuligheder inden for AMU-området. Som resultat af projektet er et nyt digitalt undervisningskoncept udviklet inden for automatik- og robotområdet.
31/01/2017

Behov for nye smedeuddannelser?

Smedeefteruddannelserne i smede-FKBen 2610 "smedeteknisk område" har i de senere år haft en meget lav aktivitet. MI har derfor gennemført et analysearbejde der afdækker, om virksomhederne i FKB'ens jobområder har behov for kompetencer, som ikke kan erhverves gennem deltagelse i de eksisterende uddannelser herunder, om der er brug for udvikling af nye smedetekniske AMU-mål.
10/01/2017

Analyse af udviklingen i teamstrukturen i industrien og afledte kompetencebehov

En ny analyse har afklaret, hvorvidt målene under FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien i tilstrækkelig grad uddannelsesdækker de udviklingstendenser inden for teamorganisering, der er sket i de seneste 10 år.
10/01/2017

Analyse af behov for revision af certifikatkurser i plastsvejsning

En analyse har afdækket behovet for at revidere opdelingen af IF's kurser inden for FKB 2757 Plastsvejsning i forhold til processer og dimensioner
10/01/2017