Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Afsluttede projekter

 

Analyse af kompetencebehov inden for have/park branchen

Inden for det entreprenør- og landbrugstekniske område findes en nichebranche, som reparerer mindre materiel (kaldet have/park materiel).
19/07/2017

Uddannelsesbehov på automatik og procesområdet rettet mod elevatorbranchen

Projektet har undersøgt kompetence- og uddannelsesbehov inden for elevatorbranchen. Undersøgelsen har skabt nyt grundlag for udvikling af AMU kurser i hensigtsmæssige uddannelsesstrukturer inden for rammen af FKB 2273 Automatik og procestekniske område.
07/04/2017

Udviklingstendenser i plastindustrien

En netop afsluttet analyse viser overordnet set, at virksomhederne i plastindustrien oplever, at en række udviklingstendenser har betydning for kompetencebehovet i nærmeste fremtid.
20/03/2017

Udvikling af eksemplariske målbeskrivelser

Industriens Uddannelser har udviklet en guide og et beskrivelsessystem, som kan inspirere og danne model i det fremtidige målbeskrivelsesarbejde på IF og MIs områder.
22/02/2017

Digital læring i AMU

Et netop afsluttet projekt stiller skarpt på digitale læringsmuligheder inden for AMU-området. Som resultat af projektet er et nyt digitalt undervisningskoncept udviklet inden for automatik- og robotområdet.
31/01/2017

Behov for nye smedeuddannelser?

Smedeefteruddannelserne i smede-FKBen 2610 "smedeteknisk område" har i de senere år haft en meget lav aktivitet. MI har derfor gennemført et analysearbejde der afdækker, om virksomhederne i FKB'ens jobområder har behov for kompetencer, som ikke kan erhverves gennem deltagelse i de eksisterende uddannelser herunder, om der er brug for udvikling af nye smedetekniske AMU-mål.
10/01/2017

Produceret af Adapt A/S