Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Analyse af fremtidens jobprofiler i industrien

Industriens Uddannelser har med økonomisk støtte fra Industriens Uddannelsesfond og i samarbejde med New Insight afsluttet en analyse af fremtidens jobprofiler i industrien.

Analysen bygger på et bredt metodegrundlag, der inkluderer virksomhedsbesøg på 15 industrivirksomheder inden for to brancheområder (maskin- og elektronikindustrien), registerdata, en række scenarioworkshops med nøglepersoner og eksperter, samt en spørgeskemaundersøgelse med et endnu bredere udvalg af aktører på området.

Analysen er udført som et fælles projekt mellem MI og IF og dækker derfor alle medarbejdergrupper i produktionen. Det betyder også, at jobprofilerne ikke er udarbejdet efter disse uddannelsesmæssige og faglige skillelinjer, men efter hvilke arbejdsfunktioner der helt konkret og erfaringsmæssigt findes på industriarbejdspladserne.

Dette er grundlaget for den videre fremtidsorienterede proces, som har ført til udarbejdelsen af fremtidens jobprofiler, samt identifikation af en række kompetencekrav og uddannelsesbehov.

Rapportens resultater

Analysen giver en samlet beskrivelse af fremtidens jobprofiler inden for de to brancheområder (maskin- og elektronikindustrien), kompetencebehovene knyttet til disse, samt anbefalinger til dækning af de fremtidige uddannelsesbehov i fremstillingsindustrien generelt.

Anbefalingerne skal bruges som del af uddannelsesudvalgenes beslutningsgrundlag i forhold til hvilke erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelser, der er behov for i fremstillingsindustrien inden for de næste 10 år.

Der er generelt tale om stigende krav til de ansatte over de næste ti år inden for alle uddannelsesniveauer. Analysen afdækker en vifte af forskellige krav, bl.a. er der både behov for bredere og dybere teknisk-faglige kompetencer. Medarbejderne skal kunne flere forskellige ting og være dygtigere på deres specialistområder.

Bl.a. vil følgende kompetenceområder blive vigtigere frem mod 2020:

  • Innovation, produktudvikling og procesudvikling,
  • Omstillingsparathed og læring,
  • Sprog- og kommunikationskompetencer.

Se hele rapporten

Status

Projektet er afsluttet i september 2010

Produceret af Adapt A/S