Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Igangværende projekter

Analyse af efteruddannelsesbehovet på det datatekniske område

Metalindustriens Uddannelsesudvalg igangsatte i 2016 en analyse, der skal afdække, hvilke kompetencebehov, der er og fremover vil blive, inden for områderne Big Data og Internet of Things (IoT).
17/10/2017

Hvilken betydning har hyperfleksibel automation og 3D-print for fremtiden i industrien?

En ny analyse skal afdække, hvilken konkret betydning den teknologiske udvikling inden for 3D-print og hyperfleksibel automation har for IU-målgruppens AMU uddannelsesbehov nu og i de kommende år.
10/10/2017

Markedsføringsprojekt ”Flere faglærte industrioperatører i industrien”

UU Industrioperatør har igangsat et større projekt, der fokuserer på en målrettet indsats i region Syddanmark for at motivere ledige, ufaglærte medarbejdere og virksomheder til at gå i gang med industrioperatøruddannelsen.
06/06/2017

Analyse af uddannelsesbehov inden for elektronikbranchen rettet mod udvikling, produktion, service og anvendelse af droner

Har medarbejderne de rette kompetencer, når de skal arbejde med udvikling, produktion, service og anvendelse af droner. Det skal en ny analyse afdække.
12/01/2017

Analyse af udviklingen i teamstrukturen i industrien og afledte kompetencebehov

En ny analyse skal afklare, hvorvidt målene under FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien i tilstrækkelig grad uddannelsesdækker de udviklingstendenser inden for teamorganisering, der er sket i de seneste 10 år.
10/01/2017

Analyse af behov for revision af certifikatkurser i plastsvejsning

En analyse skal afdække behovet for at revidere opdelingen af IF's kurser inden for FKB 2757 Plastsvejsning i forhold til processer og dimensioner
10/01/2017

Skillman udvikler morgendagens teknologier

Skillman er et tæt samarbejde mellem aktører i en række EU-lande om udvikling af fremtidige teknologier inden for fly- og bilindustrien. Danmark repræsenteres i det fælles arbejde af Industriens Uddannelser, Metropol og erhvervsskolen TEC.
08/09/2016

Fleksibel læring i AMU

TUP-projektet Digital læring i AMU, har barslet med overbygningen Fleksibel læring i AMU, som skal arbejde videre med projektets første erfaringer.
09/08/2016

MissionEUX

MissionEUX har som overordnet formål at sætte spot på eux-uddannelsen, så flere unge, især drenge, vælger eux. Projektet bruger gamification til at skabe praksisnær og eksperimentbaseret undervisning for grundskoleelever.
30/03/2016

Hands-on

Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte.
08/07/2014

Produceret af Adapt A/S