Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Igangværende projekter

Analyse af udviklingstendenser i procesindustrien og deraf afledte behov for horisontale og vertikale kompetenceløft

Projektets formål er at sikre, at målene under FKB 2229 Produktion af fødevarer of nydelsesmidler, FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter samt FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien dækker behovet for både horisontale eller vertikale kompetenceløft for AMU-målgruppen affødt af nye udviklingstendenser inden for materialer og produktionsteknologier i procesindustrien.
12/02/2018

AMU som værktøj til at få flygtninge og indvandrere i beskæftigelse

Projektet har til formål at udvikle lokale AMU-pakker målrettet flygtninge og indvandrere.
12/02/2018

Analyse af efteruddannelsesbehovet på det datatekniske område

Metalindustriens Uddannelsesudvalg igangsatte i 2016 en analyse, der skal afdække, hvilke kompetencebehov, der er og fremover vil blive, inden for områderne Big Data og Internet of Things (IoT).
17/10/2017

Analyse af uddannelsesbehov inden for elektronikbranchen rettet mod udvikling, produktion, service og anvendelse af droner

Har medarbejderne de rette kompetencer, når de skal arbejde med udvikling, produktion, service og anvendelse af droner. Det skal en ny analyse afdække.
12/01/2017

Skillman udvikler morgendagens teknologier

Skillman er et tæt samarbejde mellem aktører i en række EU-lande om udvikling af fremtidige teknologier inden for fly- og bilindustrien. Danmark repræsenteres i det fælles arbejde af Industriens Uddannelser, Metropol og erhvervsskolen TEC.
08/09/2016

Fleksibel læring i AMU

TUP-projektet Digital læring i AMU, har barslet med overbygningen Fleksibel læring i AMU, som skal arbejde videre med projektets første erfaringer.
09/08/2016

Hands-on

Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte.
08/07/2014