Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Udvikling af eksemplariske målbeskrivelser

Det nye projekt Udvikling af eksemplariske målbeskrivelser er sat i søen for at udvikle et beskrivelsessystem, som kan inspirere og danne model på Industriens Fællesudvalg og Metalindustriens Uddannelsesudvalgs uddannelsesområder.

Læsevenlige og tydelige beskrivelser

Formålet er blandt andet at kvalificere målbeskrivelserne ud fra kriterier som læsevenlighed, tydelighed i indholds- og målgruppebeskrivelser samt evalueringsspørgsmål.    

Udviklingsarbejdet bygger videre på resultater fra VEU-rådets arbejde med ændringer i AMU-beskrivelsessystemet, herunder erfaringer fra en workshop afholdt for uddannelseskonsulenter i efteruddannelsesudvalgene.

Hovedaktiviteterne er planlagt i fem faser:

  1. Konkretisering af projekt og tids- og handleplan 
  2. Afdækning af praksis før og nu 
  3. Udvikling af eksemplariske målbeskrivelser 
  4. Udvikling af skabelon og guides. 
  5. Test af de udviklede produkter og tilretning af eksempler, skabelon og guide
     

Et ”testpanel” med 3 udvalgte virksomhedsrepræsentanter vurderer og giver feedback på de udviklede eksempler og produkter, og 10 undervisere giver feedback på skabelon og guide.

Status

Projektet forventes afsluttet ultimo 2016.  

Produceret af Adapt A/S