Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Analyse af kompetencebehov inden for have/park branchen

Inden for det entreprenør- og landbrugstekniske område findes en nichebranche, som reparerer mindre materiel (kaldet have/park materiel).

Metalindustriens Uddannelsesudvalg ønsker sammen med Erhvervsskolerne Aars at undersøge efteruddannelsesbehovet nærmere for denne branche. Formålet med analysen er derfor at få kortlagt de efteruddannelsesbehov, som have/park-branchen oplever.

Og samtidig på baggrund af det eksisterende udbud komme med anbefaling til, hvordan AMU-tilbuddet kan udvikles til at dække de beskrevne behov.

Analysen indeholder en indledende brancheanalyse, virksomhedsinterviews og besøg, samt en analyse af branchens kompetencebehov sammenholdt med det eksisterende AMU udbud. Projektet skal munde ud i konkrete anbefalinger til udvikling af det eksisterende AMU tilbud.

Status

Analysen er startet i januar 2016 og løber frem til februar 2017.

Produceret af Adapt A/S