Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Analyse af behov for revision af certifikatkurser i plastsvejsning

I dag dækker certifikatkurserne en bred pallette af plastsvejseprocesser og rørdimensioner, hvilket giver den uddannede plastsvejser en faglig bredde og mobilitet.

Certificeringsudvalget for plastsvejsning har på foranledning af VVS-branchen og naturgasselskaber indledningsvist drøftet muligheder og behov for at omlægge de pågældende certifikatkurser med henblik på at indsnævre certifikaternes gyldighedsområder for så vidt angår processer og dimensioner, så de certifikatgivende kurser bedre matcher disse målgruppers behov.

Analysens faser vil være en kombination af telefoninterviews, en mindre spørgeskemaundersøgelse samt et dialogmøde med repræsentanter fra relevante virksomheder.

Status

Analysen forløber frem til slutningen af april 2017.
 

Produceret af Adapt A/S