Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Analyse af udviklingen i teamstrukturen i industrien og afledte kompetencebehov

Projektets mål er

  • At opstille en samlet idealtypemodel for den skandinaviske teammodel som kan danne udgangspunkt for et casestudie af, hvorledes teamorganiseringen udfolder sig i danske produktionsvirksomheder i dag.
  • Med afsæt i idealtypemodellen for den skandinaviske teammodel at identificere, hvilke teamorganiseringer der er fremherskende i industrien.
  • På baggrund af analysens resultater omkring teamorganisering i industrien komme med anbefalinger til revision og/eller nyudvikling af AMU kurser rettet mod teamarbejde i industrien, således at disse tilpasser sig den nye praksis.

Status

Projektet forløber frem til marts 2017.

Produceret af Adapt A/S