Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Analyse af uddannelsesbehov inden for elektronikbranchen rettet mod udvikling, produktion, service og anvendelse af droner

Analysen skal afdække kompetence- og uddannelsesbehov inden for elektronikbranchen rettet mod udvikling, produktion, service og anvendelse af droner, med henblik på at skabe grundlag for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser inden for rammen af FKB 2252 ”Elektronik- og svagstrømsteknisk område”.

Denne særlige udviklingsdynamik, der er gældende inden for dette jobområde, giver grundlag for en analyse af om TAK’erne i FKB 2252 afspejler de nye teknologier og tilhørende arbejdsopgaver, som de faglærte har i forskellige typer af virksomheder.

Analysen vil som udgangspunkt primært være rettet mod produktionsvirksomheder og deres behov for kompetencer hos faglærte, der skal arbejde med udvikling, produktion, service og anvendelse af droner.

Det er hensigten, at analysearbejdet skal angive betragtninger og konkrete anbefalinger vedrørende behov for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser. Endelig sigter analysen også på en vurdering af om FKB 2252 og tilhørende TAK’er rummer undersøgelsens behov.

Status

Projektet forløber frem til ultimo april 2017.