Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

MissionEUX

Mål: MissionEUX har som overordnet formål at sætte spot på eux-uddannelsen, så flere unge, især drenge, vælger eux. Projektet bruger gamification til at skabe praksisnær og eksperimentbaseret undervisning for grundskoleelever. Projektets koncept har fokus på spil, bevægelse, konkurrence og motivation, hvor eleverne agerer i både klasseværelset, skolegården, virksomheden og cyberspace om løsning af konkrete udfordringer, der peger ind i eux-verdenen. 

Aktører: Projektet er et samarbejde med folkeskolerne Vitaskolen og Nordre Skole, Esbjerg Kommune og erhvervsskolerne Rybners, EUC Syd og HANSENBERG samt acubia, Industriens Uddannelser og PRAXIS. Region Syddanmark støtter projektet.

Kontekst: MissionEUX er et projekt under Den Digitale Erhvervsskole. Den Digitale Erhvervsskole er et løbende samarbejde og netværk mellem EUC Syd, HANSENBERG, Rybners og PRAXIS. De fire parter arbejder med idéudvikling og iværksætning af projekter på tværs af de tre skoler med fokus på brug af digitale læremidler, hvor det giver mening i undervisningen på erhvervskolerne.

Industriens Uddannelser bidrager med løbende input og sparring til projektledelsen, videndeling, erfaringsudveksling samt brobygning mellem forskellige af projektets nøgleaktører.

Status

Projektperioden løber i perioden fra 1. marts 2015 til 30. juni 2017.

Produceret af Adapt A/S