Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Udviklingstendenser i plastindustrienProjektets mål er:

  • Beskrivelse af væsentlige udviklingstendenser i forhold til materialer og produktionsteknologi inden for plastindustriens hovedområder: hærdeplast, sprøjtestøbning, termoformning og ekstrudering.
  • Afdækning af hvilke nye kompetencebehov disse udviklingstendenser medfører for produktionsmedarbejderne i plastindustrien
  • Afdækning af behov for at udvikle eller revidere AMU mål og kursusstrukturer, således at de identificerede behov for både vertikal og horisontal kompetenceudvikling dækkes.


Metode:
Projektet vil opfylde de beskrevne formål gennem en kombination af desk research, 4 analyse work-shops og en kort spørgeskemaanalyse.

Status

Projektet løber fra medio 2016 til primo 2017.

Statusnotat oktober 2016


 

Produceret af Adapt A/S