smedeteknisk-omraade

(AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og AMU EUU - Fag og AMU EUU - FKB
2013201420152016
3D CAD - Isometrisk rørtegning11
Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine3232
Betjening, indstil. af CNC-kantpresse291213
CNC High Precision plasmabrænding1913
CNC kantpresse og CNC svingbukker13
Isometrisk tegningsforståelse, rør223413
Manuel og 3D CAD baseret pladeudfoldning13
Manuel udfoldning af plade23
Total125118045