Marita Geinitz

Titel: 

 

 

Medlem af Industriens Fællesudvalg

E-mail: 

   

marita.geinitz@3f.dk

Repræsenterer 

 

 

3F