Årsberetning 2017: Industri 4.0, big data og WorldSkills

Blandt de nye aktiviteter er ErhvervPhD-projektet Service Design for Big Data. Projektet begyndte i februar 2017 og handler om, hvordan Industriens Uddannelser kan styrke arbejdet med data.

Industri 4.0, herunder digitalisering og automatisering, er et tema, som IU i en årrække har haft fokus på. Således også i 2017, hvor det dannede ramme for den fælles MI/IF-konference. Dertil har Industriens Fællesudvalg og Metalindustriens Uddannelsesudvalg gennemført analyser, som skal være med til at kortlægge, hvordan kompetencebehovene ændrer sig i takt med øget automatisering og digitalisering i danske virksomheder.

WorldSkills i Abu Dhabi var med til at sikre et folkeligt fokus på industriens erhvervsuddannelser i 2017. Fire unge lærlinge repræsenterede industrien, da WorldSkills løb af stablen i oktober, og var med til at sikre en bronzemedalje og massiv medieomtale på både nationalt, regionalt og lokalt plan.

Læs mere:

Årsberetning 2017