Digitaliseringen sætter sit præg på industrien

Hvad betyder digitaliseringen for faglærte og ufaglærte på danske industrivirksomheder? Det spørgsmål har Industriens Uddannelser søgt svar på med en ny analyse.

Analysen viser blandt andet, at digitaliseringen påvirker medarbejderne på produktionsvirksomhederne på følgende tre områder:

Digitalisering og automatisering stiller større krav til det grundlæggende it-kendskab blandt medarbejdere i alle dele af produktionen. De skal kunne bruge programmer som Excel, e-mail og øvrige dataprogrammer, der anvendes i virksomheden.
Digitalisering går ofte hånd i hånd med ændret organisering og nyt indhold i arbejdsfunktioner, øget jobrotation mv. Det stiller krav til, at medarbejderne er omstillingsparate og samarbejder på en agil og dynamisk måde både individuelt og i teams.
Digitalisering og automatisering har skabt bedre arbejdsprocesser, bedre fysiske arbejdsforhold og bedre muligheder for opkvalificering og udvikling. Det oplever størstedelen af de interviewede operatører og mellemledere.

Gevinster og barrierer ved digitalisering

Analysen, der er lavet på baggrund af kvantitative og kvalitative interviews, viste også, at virksomhederne både oplever gevinster ved og barrierer for at digitalisere produktionen.

Gevinster

  • Bedre trivsel og bedre fysiske arbejdsforhold
  • Bedre muligheder for opkvalificering og udvikling
  • Mere effektiv produktion

Barrierer

  • Manglende ressourcer og økonomi til at digitalisere
  • Manglende digitale kompetencer, omstillingsparathed og viden om gevinsten ved digitalisering

 

Se flere resultater fra analysen

Kontakt os gerne og hør nærmere

Mette Hyllested-Winge

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 59

Mobil

40 21 81 88

E-mail

mhw@iu.dk