#golærling: Stor opbakning til Industrisamarbejdets Lærlingeindsats

Sideløbende med besøgene, har Industrisamarbejdet, som en del af Lærlingeindsatsen, etableret samarbejde med otte erhvervsskoler. Virksomheder og erhvervsskoler leverer data om ledige praktikpladser og skolepraktikelever til netværket. Indtil videre har indsatsen udmøntet sig i 56 ledige praktikpladser og 70 skolepraktikelever, som nu skal matches.

Den massive interesse fra både medlemsvirksomheder og erhvervsskoler betyder, at Industrisamarbejdet nu er klar til at invitere stort set alle erhvervsskoler, som uddanner smede, industriteknikere, automatikteknikere og værktøjsmagere, med i samarbejdet.

Her kan du se en video om indsatsen

Hvad er Industrisamarbejdets Lærlingeindsats?

Lærlingeindsatsen er forankret i Industrisamarbejdet, som er en del af DI. Industrisamarbejdet består af 1750 virksomheder, som alle er medlem af de foreningerne Fremstillingsindustrien eller Industriens Arbejdsgivere i København. Medlemsvirksomhederne spænder fra små smedevirksomheder til store koncerner.

Ved at gå sammen i et stærkt fællesskab omkring lærlinge, som faciliteres og understøttes af Industrisamarbejdet, er det ambitionen, at medlemsvirksomhederne kan løfte et endnu større ansvar. Fællesskabet kaldes Lærepladsnetværket.

Virksomhederne i Lærepladsnetværket tilkendegiver over for resten af branchen, at de er villige til at tage del i arbejdet med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne i Lærepladsnetværket arbejder målrettet på at synliggøre branchen og tilbyde flere lærepladser til unge på erhvervsskolerne, der kan og vil have en læreplads i en spændende virksomhed.