Robotterne er kommet til Industriens Uddannelser

Industriens Uddannelser (IU) har siden december 2017 implementeret ikke mindre end fire robotter i den daglige drift. Robotterne hjælper med at lette arbejdet og sikre kvaliteten.

IU fik sin første robot i december 2017. Robotten hører til i Team Svendeprøver og har derfor fået navnet Svend. Svend hjælper med at lave de over 5.000 svendebreve, som IU hvert år udsteder. Robotten er programmeret til automatisk at indsamle al information om lærlingene fra flere databaser, samle det i en flettefil og printe det hele ud med et følgebrev. Det er en arbejdsgang, der før blev klaret manuelt, og det anslås at robotten Svend har sparet IU’s medarbejdere for 200 timers arbejde på årsplan.

Et af vores pejlemærker er, at vi skal være mere digitale. I den sammenhæng er det naturligt for os at se på, hvilke processer og opgaver vi med fordel kan automatisere ved hjælp af robotteknologi.
Henrik Amdi Madsen, direktør i Industriens Uddannelser

Det er kun begyndelsen

Implementeringen af robotten Svend har været med til at sikre en endnu højere kvalitet i den service, som Industriens Uddannelser leverer. For selvom IU’s første robot har fået et menneskenavn, så leverer den ufejlbarligt arbejde. For en medarbejder kan det smutte, om der står ”automatiktekniker i elektrobranchen” eller ”automatiktekniker i elevatorbranchen”, men det vil en robot aldrig forveksle. 

Robotten Svend har internt været med til at vække en interesse for robotternes potentiale. Derfor er der siden blevet implementeret yderligere tre robotter i driften, og det er planen at fortsætte med automatiseringen.

- Vi fortsætter i 2019 med at afdække en samlet business case for brugen af robotter og har allerede nu identificeret yderligere processer, hvor der er potentiale, siger Henrik Amdi Madsen.  

Der er udpeget ikke mindre end 29 processer med højt potentiale for automatisering. Mange af løsningerne udvikles internt, men der er for nyligt også blevet bestilt seks robotter hos en ekstern udvikler for at sætte fart på automatiseringen i IU.

Fakta om procesautomatisering:

I daglig omtale kaldes de robotter, men for at være præcis er IU’s robotter eksempler på procesautomatisering, også kaldet RPA (Robotic Process Automation). Det er software, som ud fra et regelsæt kan løse opgaver, der er repetitive.