Årsberetning: Positiv udvikling for Industriens Uddannelser i 2018

Nu er det muligt at dykke ned i tal og fakta fra året der gik i Industriens Uddannelser. Årsberetningen 2018 er klar, og den vidner om endnu et begivenhedsrigt år i IU.

En af de positive historier er, at der i 2018 skete en markant stigning i antallet af ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at blive godkendt til at uddanne lærlinge og elever. Stigningen på hele 14 pct. dækker både over ansøgninger fra virksomheder, som ikke tidligere har været godkendt, og ansøgninger fra virksomheder, som vil udvide deres godkendelse.

Pr. 1. januar 2019 fik IU et nyt fagligt udvalg. Grafisk Uddannelsesudvalg indgik i slutningen af 2018 aftale om sekretariatsbetjening af Industriens Uddannelser.

I 2018 blev amukurs.dk udviklet til også at kunne vise delmål. Kursusportalen har i 2018 haft flere end to millioner sidevisninger, og dermed må 2018 betegnes som endnu et godt år for portalen.

IU etablerer nyt it-team

I årsberetningen kan du også læse nærmere om IU’s arbejde med digitalisering og nye it-systemer, som bla. har betydet, at IU har etableret et it-team.

Events som DM i Skills og ML-Prisen var som vanligt blandt de store begivenheder. 25 dygtige lærlinge fik overrakt ML-Prisen ved en prisoverrækkelse i september i Den Sorte Diamant.

Endelig lancerede IU i november 2018 ny hjemmeside.

Læs hele årsberetningen her