Det er blevet lettere for virksomheder at have lærlinge på skolehjem

De nye regler er vedtaget med baggrund i Trepart II aftalen, som skal sikre praktikpladser og tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark.

Reglerne for, hvilke lærlinge der kan få refunderet kostophold på skolehjem, forbliver uændret og kan findes på AUB’s hjemmeside, hvor de nye regler for refusion af udgifter til skolehjem også kan findes.

De nye refusionsregler gælder for ophold på skolehjem påbegyndt efter d. 30. juni 2019.

Kontakt AUB eller erhvervsskolen ved spørgsmål til de nye regler.

Læs mere om Trepart II