Industriteknikernes svendeprøve bliver mere individuel og innovativ

Revideringen af industriteknikernes svendeprøve, som IU har foretaget i samarbejde med faglærere på landets erhvervsskoler, betyder, at sværhedsgraden for de individuelle prøver er nivelleret, så de ligger på samme høje niveau landet over. Der indføres samtidig et pointsystem, som skal sikre en objektiv vurdering af den enkeltes kompetencer.

Fokus på faglighed og designfrihed

Der er også ændret i opgavernes tid, indhold og hvor meget de tæller i den samlede bedømmelse. De individuelle CNC-opgaver er blevet tilføjet C-akse-programmering og spåntagning med roterende værktøjer, ligesom opmåling af de CNC-fræsede emner fremover skal gennemføres på en 3-koordinat målemaskine, hvorfra der desuden kan laves en målerapport. Tiden og vægtningen af de individuelle opgaver og teoriprøven er øget, mens projektopgaven kommer til at fylde mindre. Denne går samtidig fra en bunden opgave til en opgave, der giver eleverne mulighed for selv at designe og udvikle en prototype.
Ændringerne skal sikre elevernes faglige kompetencer og samtidig give dem mulighed for at tænke stort og vise, hvad de kan.

Faglærerne er klædt på

Faglærere, som til dagligt underviser på industriteknikeruddannelsen, fik på en konference arrangeret af IU på TECH College i Aalborg i juni præsenteret den nye svendeprøves opgaver og organisering og mulighed for at se og gennemgå mange af de nye tegninger og produktionsgrundlag, så de er klar til at implementere den nye svendeprøve på uddannelsen.
Den nye prøve forventes at være fuldt integreret senest fra den 1. januar 2023.

Listen over ændringer i svendeprøven ser således ud:

  • Sværhedsgraden på individuelle prøver er nivelleret og højnet
  • Der er udarbejdet skemaer for objektiv pointbedømmelse af begge de individuelle opgaver
  • Der indføres en multiple choice-teoriprøve
  • Projektopgaven går fra bunden opgave til designfrihed i udviklingen af en prototype, hvor der skal indgå 6 ud og 15 mulige processer
  • Tiden til teoriprøven og de individuelle opgaver er øget med 25%, som tages fra projektopgaven
  • Der er ændret på eksamensformen, så den bliver mere individuelt orienteret
  • Der er justeret i den procentvise vægtning af karakteren. Teoriprøven vægter 20%, de to individuelle CNC-opgaver vægter hver 30% og projektprøven vægter 20%

Kontakt os gerne og hør nærmere

Henning Michelsen Hansen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 72

Mobil

51 37 80 62

E-mail

hh@iu.dk