Repræsentanter fra plast- og montageuddannelsen til temadag om rekruttering

Formålet med det fælles møde, som blev holdt på TECHCOLLEGE i Aalborg torsdag i sidste uge, var at udveksle erfaringer og i fællesskab drøfte de udfordringer, som skoler og virksomheder måtte opleve med at tiltrække nye elever og lærlinge til plast- og montageuddannelserne.

Plastindustrien skal markere sig i klimadebatten

Blandt deltagerne i mødet var Lars Mose Henriksen fra LEGO Systems A/S, som sidder med i udviklingsudvalget på området. Om behovet for den fælles temadag og en øget indsats på rekrutteringsområdet siger han:

- Som plastproducerende virksomhed er det vigtigt, at vi kan skaffe den arbejdskraft, herunder plastmagere, vi har brug for. Det kræver, at vi som branche fortæller de gode historier fra vores industri. Fx at plastprodukter ofte er det energirigtige valg, da det ikke er forarbejdningen men en forkert bortskaffelse af produkterne, der belaster miljøet.

Også Michael Skouw fra Trioplast Nyborg, som ligeledes sidder i udviklingsudvalget og deltog i mødet, fremhæver klimadebatten som et område, hvor plastindustrien skal ud og markere sig:

- Vi skal bruge klimadebatten offensivt til at fortælle de gode historier om plast og derved skabe interesse for plastmager-uddannelsen, sagde han.

Samarbejde på tværs af skoler og virksomheder

Inden deltagerne blev inddelt i mindre grupper, hvor de kunne drøfte udfordringerne og sparre med hinanden, var der to fælles oplæg på programmet. Først var det Rasmus Lindgaard, analytiker hos CompanYoung, der har undersøgt unges motivation for at vælge en erhvervsuddannelse og også kigget specifikt på unges kendskab til plast- og montageuddannelserne. Her var en central pointe, at mange unge simpelthen ikke kender til mulighederne indenfor plastindustrien, og han kom derfor med nogle bud på, hvordan skoler og virksomheder bedre kan ramme de unge.

Derefter holdt chefkonsulent i Industriens Uddannelser Finn Brøndum et oplæg om mulighederne for at få ufaglærte, der allerede arbejder i industrien, til at tage en erhvervsuddannelse.

Ønsket fra udviklingsudvalget er, at den fælles temadag skal bane vejen for en større udveksling af erfaringer og et øget samarbejde mellem skoler og virksomheder på rekrutteringsområdet, som eventuelt kan munde ud i konkrete rekrutteringsaktiviteter fremover.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Thomas Jensen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 89

Mobil

20 31 97 90

E-mail

tje@iu.dk