30. jun 2020

Automation bliver en del af hverdagen for tekniske designere

Tekniske designere skal vænne sig til en hverdag, som er mere automatiseret. Det er en af konklusionerne i en ny rapport, som Det faglige udvalg for teknisk design har fået udarbejdet om uddannelsesbehovet for tekniske designere.

"Hvor vi før i tiden havde fx fem tekniske designere til at lave tegninger, har vi én i dag. Mange af arbejdsopgaverne er blevet automatiseret, og derfor er det vigtigt, at de tekniske designere kan træde ind i den nye modelverden, og at de forstår anvendelsen af det. Det kræver et helt andet mindset end tidligere,” lyder det i rapporten. fra en virksomhed, der har tekniske designere ansat.

I rapporten fremgår det desuden, at der for tekniske designere er udviklingsmuligheder inden for nyere teknologier som 3D-print, Augmented Reality og Virtuel Reality i industrien.

Til bygge- og anlægsområdet er det først og fremmest behovet inden for BIM (Building Information Modelling), der sætter retningen for den faglige udvikling. Rapporten peger også på, at uddannelsen fortsat leverer tidssvarende undervisning til industrien og bygge- og anlægsbranchen

Det faglige udvalg vil nu drøfte konklusionerne i rapporten, herunder om der er behov for ændringer inden for erhvervsuddannelsen til teknisk designer eller AMU-kurser målrettet området.

Foto: Hansenberg

Læs hele rapporten her