23. nov 2020

Ny trepartsaftale styrker lærepladsopsøgende arbejde

De sidste to måneder har regeringen sammen med FH og DA forhandlet om fordelingen af midler fra virksomhedernes opsparede AUB-bidrag.

Lørdag nåede parterne til enighed om en aftale, der afsætter 500 mio. kr. årligt til bl.a. at understøtte det lærepladsopsøgende arbejde og dermed skabe flere praktikpladser.

Aftalens elementer understøtter målsætningen i trepartsaftalen fra august 2016 om, at der frem mod 2025 skal være en stigning i antallet af lærepladser, så der i 2025 indgås 8.000-10.000 flere aftaler end i 2016.  

Erhvervsskoler og faglige udvalg får større ansvar

Ifølge aftalen får erhvervsskolerne det ”entydige ansvar” for at finde lærepladser til de elever, som ikke selv kan finde en.

Desuden får de faglige udvalg ”en markant styrket rolle” i arbejdet med skabe flere lærepladser. Konkret er der afsat 121 mio. kr. af AUB-midlerne i 2021 og 119 mio. kr. i 2022, som skal ”understøtte det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne.”

Aftalen rummer desuden nye målsætninger for frafald, øget lønrefusion til virksomheder, bedre skolepraktik og meget mere.

Læs hele aftaleteksten her