15. dec 2020

Nyt kursus styrker kompetencer til at genanvende plast

Et nyudviklet AMU-kursus ’Genanvendelse af plast i praksis’ øger danske plastvirksomheders og deres medarbejderes mulighed for at arbejde med genanvendt plast i produktionen.

- Der er mange virksomheder, som lige nu undersøger, hvordan de i højere grad kan bruge genanvendt plastmateriale i deres produkter. Det ser vi både hos emballagevirksomheder, men også hos producenter af fx legetøj og møbler. Det nye kursus er meget praksisorienteret og giver medarbejderne konkret kendskab til, hvordan man håndterer genanvendt plast i produktionen, fortæller Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien og medlem af Udviklingsudvalg for plast og montage.

Stiller nye krav til viden og kompetencer

Når en virksomhed bruger genanvendt plastmateriale, er der forskellige forhold, som det er vigtigt at være opmærksom på. Det kan bl.a. handle om materialernes påvirkning af maskinerne, blandingsforhold med virgin (dvs. ikke genanvendt) plast, eller de additiver, som giver plasten forskellige egenskaber som fx ekstra hårdhed eller modstandsdygtighed mod lys og luftpåvirkninger. Når plast genanvendes til nye produkter, er det nødvendigt, at virksomhedernes medarbejdere kan håndtere de forskellige forhold.

- Ser vi frem i tiden, er der ingen tvivl om, at genanvendelse af plast kommer til at fylde meget mere. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne i plastindustrien styrker deres kompetencer inden for området. Det vil også give dem en stærkere position på jobmarkedet. Desuden er det vigtigt, at vi som branche viser, at vi er klar til at tage ansvar for at øge brugen af genanvendt plast, siger Michael Skouw, 3F-tillidsrepræsentant på Trio Plast og medlem af Udviklingsudvalg for plast og montage.

Til arbejdet med termoplast

AMU-kurset ’Genanvendelse af plast i praksis’ er udviklet til arbejdet med termoplast. Det henvender sig til udlærte plastmagere og erfarne ufaglærte operatører fra plastindustrien og varer i alt tre dage. Det vil blive udbudt af Den Jydske Håndværkerskole i Hadsten.

Læs mere om kurset Genanvendelse af plast i praksis

 

Kontakt os gerne og hør nærmere

Thomas Jensen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 89

Mobil

20 31 97 90

E-mail

tje@iu.dk