25. nov 2020

Procesoperatør-skuemestre mødtes til faglig sparring og drøftelser om svendeprøver

Forsamlingsforbuddet som følge af coronasituationen betyder, at uddannelseskonsulenterne i Industriens Uddannelser må ty til onlineredskaber for at afholde fx seminarer for faglærere og skuemestre.

Senest mødtes skuemestrene på procesoperatøruddannelsen til et online webinar, der bl.a. handlede om ændringer i svendeprøven.

11 ud af 14 skuemestre på uddannelsen deltog i webinaret, der blev afviklet via Teams.

Deltagerne blev inddelt i tre grupper, der hver især drøftede tre temaer. Temaerne var sværhedsgraden af den skriftlige prøve, minimumskravet for at bestå den samlede svendeprøve samt svendeprøven for specialet pharma og -fødevareingrediens.

Ændrede retningslinjer for svendeprøven

Det store tema for webinaret var netop svendeprøven for pharma- og fødevareingrediensspecialet, som er et nyt speciale, hvorfor nye retningslinjer skal implementeres.

Ændringerne skal sikre, at svendebrevet er ensbetydende med, at eleven kan leve op til de krav, der stilles i procesindustrien i dag.

For skuemestrene har det medført et behov for afklaring af, hvad der skal til for, at alle skuemestre har de rette kompetencer til at skue på specialet.

Erfaringsudveksling er vigtig for skuemestrene

Webinaret gav skuemestrene mulighed for at erfaringsudveksle, og det gjorde, at alle følte sig trygge i de nye krav og rustet til at kunne skue på de nyeste tiltag, fortæller uddannelseskonsulent på procesoperatør, Karen Juul Thomsen.

Det er længe siden, der sidst har været afholdt seminar for skuemestrene på procesoperatøruddannelsen, og derfor håber Karen Juul Thomsen, at det fremover bliver en årlig begivenhed.

 

Kontakt os gerne og hør nærmere

Karen Juul Thomsen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 71

Mobil

22 93 29 98

E-mail

kjt@iu.dk