27. mar 2020

Svendeprøver og afsluttende prøver under covid-19 udbruddet

Alle erhvervsskoler er lukket, og kontakt til andre skal så vidt muligt undgås. Det er konsekvensen af udbruddet af covid-19, og det betyder, at det ikke har været muligt afvikle svendeprøver og afsluttende prøve for de elever, som ellers skulle færdiggøre deres erhvervsuddannelse i disse uger.

Nu er der kommet en ny bekendtgørelse fra Børne – og Undervisningsministeriet. Med bekendtgørelsen kan erhvervsskolerne arbejde med forskellige løsninger for at undgå, at elever bliver efterladt i uvished om, hvornår og hvordan de kan færdiggøre deres uddannelse.

Den nye bekendtgørelse giver følgende muligheder:

  • Skolen kan gennemføre prøven som planlagt eller med eventuelle fravigelser, hvis der tages højde for de restriktioner om forsamlinger mm., som er indført for at begrænse udbruddet af covid-19.
  • Virksomhed og elev kan aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven kan aflægges.
  • Det faglige udvalg kan udstede et administrativt svendebrev ifm., at uddannelsestiden slutter. Hvis der ikke kan udstedes et administrativt svendebrev, kan eleven/lærlingen optages i skolepraktik efter uddannelsesaftalens udløb, og indtil der kan afholdes svendeprøve. Det gælder rent undtagelsesvist også uddannelser, hvor der ellers ikke er skolepraktik.

Læs hele bekendtgørelsen

Læs mere om mulighederne for at afvikle prøver

Kontakt os gerne og hør nærmere

Kontakt Team Jura

Telefon:

33 77 91 16

E-mail:

jura@iu.dk