Med nyt AMU-kursus kan alle skoler udbyde undervisning i bæredygtig omstilling

Industriens Fællesudvalg (IF) har deltaget i udviklingen af et AMU-kursus, som hedder: Introduktion til bæredygtig omstilling (49785). Det skal indgå i fælleskataloget, hvilket betyder, at kurset kan udbydes på tværs af alle brancher. Det er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der er målgruppen for kurset.

Kurset er udviklet i samarbejde med HAKL (Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration og Ledelse), SUS (Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat), og TUR (Transporterhvervets Uddannelser), og det kan udbydes af alle AMU-skoler.

Bredt formuleret kursus

Formålet med at udvikle kurset er at sikre, at der findes et relevant og introducerende kursus til bæredygtig omstilling, som kan gøres tilgængeligt på alle AMU-skoler.

Virksomhederne kan med fordel anvende kurset til at kvalificere drøftelser om bæredygtig omstilling i produktionen på netop deres virksomhed.

I kursusbeskrivelsen lyder det bl.a. ”Deltageren kan på baggrund af kendskab til begrebet "bæredygtighed" i forbindelse med fx miljøkrav, mærkningsordninger og/eller certificeringer, aktivt komme med forslag til og vurdere bæredygtighed i egen praksis og jobfunktion.”

Kurset er relativt bredt formuleret og giver plads til, at den enkelte skole i samarbejde med virksomheden kan tilrettelægge indholdet så tæt op ad virksomheden og medarbejdernes behov som muligt.

Kurset udbydes indtil videre på AMU Nordjylland og Roskilde Tekniske Skole. Begge steder 4. og 5. oktober 2021. 

Se kurset her

Kontakt os gerne og hør nærmere

Mette Hyllested-Winge

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 59

Mobil

40 21 81 88

E-mail

mhw@iu.dk