3. feb 2021

Nyt grundforløb rykker 10 pct. fra personvognsmekaniker til lastvognsmekaniker

Siden sommeren 2020 har grundforløb 2 på personvogns- og lastvognsmekanikeruddannelsen været identiske. Det betyder, at personvognsmekanikerelever kan skifte uddannelsesspor til lastvognsmekaniker efter grundforløb 2 og omvendt.

Lastvognsmekaniker er på listen over fordelsuddannelser, og det betyder bl.a. at der er særligt gode muligheder for at finde praktikplads i en virksomhed. 

Giver øget bevægelighed

Erhvervsskolen TEC i Hvidovre har de sidste tre år været forsøgsskole for den nye ordning.

- Vi ser meget positivt på muligheden for at lade nogle af personvognsmekanikereleverne skifte spor. Det giver eleverne flere muligheder på hånden, og det giver øget bevægelighed uden konsekvenser for eleven, der ikke bruger uddannelsesklip på skiftet, siger Per Nørregaard, uddannelseschef for mekanik, transport og aviation på TEC i Hvidovre.                                 

- Samtidig kan vi som skole bruge et grundforløb, der kan føre til flere forskellige hovedforløb, som et af flere håndtag til at implementere den nye trepartsaftale. Målet med den er netop, at der er endnu flere elever, som får en uddannelsesaftale allerede i løbet af grundforløbet, tilføjer Per Nørregaard.

- For os som virksomhed er det klart, at det giver et større rekrutteringsgrundlag, at de unge har mulighed for at skifte efter grundforløb 2. Det giver større fleksibilitet for den unge, som får længere tid til at sætte sig ind i uddannelserne, og det er godt for alle parter.
Henrik Bruun Nielsen, adm. direktør Stiholt.

Ti pct. har skiftet spor

Konkret har ændringen resulteret i, at ca. ti pct. af TECs personvognsmekanikerelever har skiftet spor til lastvognsmekaniker fra forsøgsperiodens start og frem til nu. Det svarer til ca. 30 elever.

TEC har blandt andet inviteret lastvognsmekanikerlærlinge fra fx Scania ud for at fortælle om deres erfaringer med at være skiftet til lastvognsmekaniker.

- Hos os ved 50 pct. af de nye personvognsmekanikerelever godt, hvad de vil, og dem prøver vi ikke at rokke. Men alle dem der ikke er helt sikre, tager vi en snak med, og de får lov til at afprøve arbejdet i en lastvogn. Vi vil meget gerne hjælpe med at åbne de døre, der kan åbnes, fortæller Per Nørregaard. 

Gavner alle parter

Hos virksomheden Stiholt i Nordjylland, har de et stort tilløb af lastvognsmekanikerlærlinge, og administrerende direktør Henrik Bruun Nielsen, ser ligeledes muligheden for at rekruttere lærlinge fra personvognsområdet som en god mulighed.

- For os som virksomhed er det klart, at det giver et større rekrutteringsgrundlag, at de unge har mulighed for at skifte efter grundforløb 2. Det giver større fleksibilitet for den unge, som får længere tid til at sætte sig ind i uddannelserne, og det er godt for alle parter, siger Henrik Bruun Nielsen.

Kan rekruttere fra hele landet

Før ændringen trådte i kraft kunne lastvognsmekanikerelever rekrutteres fra 14 skoler i Danmark. Med det nye grundforløb 2, hvor personvognsmekanikerelever kan skifte til lastvognsmekaniker, er antallet af skoler øget til 32. Dermed får virksomheder med behov for lastvognsmekanikerlærlinge bedre mulighed for at rekruttere lærlinge fra hele landet.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Anders Hiort Hansen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 63

Mobil

22 35 35 26

E-mail

ahh@iu.dk