Trods covid-19 bød 2020 på masser af aktivitet, nye projekter og driftsopgaver for Industriens Uddannelser

Erhvervsskoler og AMU-centre lukkede ned på lige fod med resten af Danmark, da alvoren af coronapandemien ramte tilbage i marts 2020.

Konkret fik det betydning for afviklingen af svendeprøver, som i flere tilfælde blev flyttet eller afholdt virtuelt. Det betød fx også, at amukurs.dk fik en ny funktion, som gør det muligt at se om et kursus bliver udbudt som fjernundervisning.

Driften og udvikling

Vi løste som vanligt de mange faste opgaver, som understøtter virksomheder, eud-elever og kursister i hele landet.

  • Vi udviklede 20 nye AMU-kurser og seks undervisningsmaterialer.
  • Vi indkaldte skuemestre til ca. 450 svendeprøver og udstedte omkring 5.000 svendebreve på Industriens Uddannelsers område.
  • Vi behandlede 549 ansøgninger om ændring af uddannelsestid.

Derudover fik industriteknikeruddannelsen en ny svendeprøve, og smedeuddannelsen har fået nye svendeprøveopgaver. Lastvogns- og personvognsmekanikeruddannelserne har fået ens grundforløb, hvilket betyder, at elever/lærlinge fremover kan vente med at vælge uddannelsesretning til efter grundforløbet.

Hands-on gik live på YouTube og Twitch

I 2020 gik Hands-on i luften med aktiviteten Hands-on Live. Der blev produceret 13 udsendelser til Hands-on’s platforme på YouTube og Twitch.

Formatet for udsendelserne skiftede i løbet af efteråret fra liveudsendelser til live-to-tape, det vil sige udsendelser, der optages som live, men sendes senere. Dette skyldtes usikkerheden omkring covid-19 og risikoen for, at erhvervsskoler med kort varsel lukkede ned.

I årsberetningen kan du desuden læse om IUs opgaver som en del af driftsfællesskabet i Buen, arbejdet med big data, økonomi og et nyt system til data om udvalgene i IU.

Læs årsberetningen her

Kontakt os gerne og hør nærmere

Henrik Amdi Madsen

Direktør

Telefon

33 77 91 04

Mobil

21 44 07 65

E-mail

ham@iu.dk