9. jun 2021

Uddannelsesforløb til støberitekniker er kommet til Danmark

Indtil for nylig har støberiteknikerelever måttet rejse til Jönköping i Sverige for at gennemføre uddannelsens skoleforløb, fordi ingen skoler i Danmark har haft udstyr eller undervisere til at gennemføre skoleforløbene.

Men siden april i år har det været muligt at tage uddannelsesforløbet til støberitekniker i Danmark. Det foregår på UCH - Uddannelsescenter Holstebro, hvor de har indrettet et støberilokale med en smelteovn.

Der er i øjeblikket tre elever på holdet. En af dem er Lonnie Andersen, der er i lære hos Mat Dania i Aars. Hun går til svendeprøve om kort tid og har taget sidste skoleforløb på skolen i Holstebro.

- Det er dejligt, at vi kan bo på skolehjemmet og ikke selv skal søge for indkøb af maden, som vi skulle i Sverige, siger Lonnie Andersen og tilføjer:

- Det er også dejligt, at vores underviser taler dansk, da det ind imellem godt kunne give nogle udfordringer med sproget og forståelsen og tilegnelsen af nyt stof. Det er især den faglige teori og beregningerne der lettere glider ind, siger Lonnie Andersen.

Udstyr og underviser på plads

I forlængelse af arbejdet med at sikre underviser, udstyr og undervisningsfaciliteter, er UCH, Holstebro Industri- og håndværkerforening og støberibranchen i Danmark gået sammen om en indsats om at skabe opmærksomhed om uddannelsen til støberitekniker. En indsats der forhåbentligt kan rekruttere flere elever til uddannelsen. For Lonnie Andersen har de sidste fem uger af uddannelsen været gode.

- Det er dejligt at være her, og jeg ville gerne have gennemført alle min ophold her i Holstebro. Jeg håber, det vil blive bedre med at få flere lærlinge på uddannelsen som støberitekniker, når skoleforløbet ikke længere skal foregå i Sverige, siger Lonnie Andersen.

Der er også nedsat et lokalt uddannelsesudvalg, som består af otte medlemmer, hhv. fire fra Dansk Industri og fire fordelt mellem 3F og Dansk Metal.

Det lokale Uddannelsesudvalg rådgiver skolen om erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Udvalget er derfor et vigtigt bindeled mellem skole og erhvervsliv. Desuden rådgiver udvalget skolen om de behov og kompetencer, som de lokale virksomheder har brug for. Udvalget er med til at sikre, at skolen udbyder erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser af høj kvalitet.

Første udvalgsmøde finder sted 10. juni 2021.

Læs mere om uddannelsen

Kontakt os gerne og hør nærmere

Jørgen Bo Nielsen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 46

Mobil

22 15 91 46

E-mail

jbn@iu.dk