To nye fag i 3D-print i metal til industritekniker- og værktøjsmageruddannelsen

Fagene gør bl.a. eleverne i stand til at betjene en 3D-metalprinter og fremstille maskin- og værktøjsdele ud fra tegningsmateriale. Eleverne får også kendskab til CAM-simuleringsværktøjer. 

3D-print i metal vinder mere og mere frem i industrien, hvor teknologien bruges til at fremstille produkter og prototyper hurtigere og mere omkostningseffektivt. Den egentlige anvendelse af 3D-print i metal ude på virksomhederne er fortsat begrænset, men for at sikre at lærlingene er klædt på til den udvikling, der vil møde dem i fremtiden, har de nu mulighed for at vælge fag inden for området.

Kan bidrage til øget produktivitet

- 3D-print er allerede ved at forandre produktionsprocesser i flere brancher. Eksempelvis er man i Plastindustrien nået langt med at introducere 3D-print i forbindelse med produktionen af støbeforme, hvilket kan være med til at øge produktiviteten væsentligt. Det er vigtigt, at virksomhederne har adgang til de kompetencer, der gør dem i stand til at udnytte den nye teknologi, og det er vi med til at sikre med de to nye fag, siger Michael Boas, chefkonsulent i DI og medlem af Udviklingsgruppen for Industri og værktøj. 

- Vi har allerede i dag to AMU-kurser inden for 3D-metalprint. Men med den teknologiske udvikling, der sker, er tiden nu kommet til at iværksætte flere uddannelsestiltag på området. Derfor har det været vigtigt for os at udvikle to længere fag til industritekniker- og værktøjsmageruddannelserne, så fremtidens faglærte får en dybere viden om teknologierne og principperne bag 3D-metalprint. Når behovet stiger yderligere i branchen, vil vi også kunne udbyde dette som efteruddannelse til de industriteknikere og værktøjsmagere, der allerede er udlært, siger Torben Andresen Lindhardt, sekretær i Uddannelses- og IKT-Sekretariatet i Dansk Metal og medlem af Udviklingsgruppen for Industri og værktøj.

De to nye fag er udviklet meget tidligt i implementeringsfasen af teknologien i industrien. Derfor vil der kun være få institutioner, der i starten kan udbyde fagene.

Herningsholm Erhvervsskole har som den eneste erhvervsskole anskaffet sig en 3D-metalprinter, og de nye fag bliver derfor som udgangspunkt afviklet der.