Læs om IU's arbejde med Trepart III

Trepartsaftalens målsætning er, at det skal være lettere og mere fleksibelt for både virksomheder og medarbejdere at tilegne sig kompetencer gennem hele livet. Herunder at gå fra ufaglært til faglært eller helt at skifte spor, så ens kompetencer matcher arbejdsmarkedet.

AMU en central del af aftalen

En vigtig del af trepartsaftalen er en udvikling af AMU-kurserne, som skal være mere fleksible og kvalitetssikres. Derfor har IU siden aftalen trådte i kraft arbejdet intenst med de næsten 1000 AMU-kurser, der findes på industriens område. Efteruddannelsesudvalgene har i samarbejde med erhvervsskoler i hele landet revideret, sammenlagt, nedlagt og arkiveret kurser, ligesom vi fortsat er i gang med at udvikle prøver til AMU-kurserne.

Under dette tema kan du læse mere om IU’s arbejde som følge af Trepart III.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Martin Liebing Madsen

Sekretariatschef 

Industriens Fællesudvalg (IF)

Telefon

33 77 91 41

Mobil

21 21 88 16

E-mail

mlm@iu.dk

Morten Ørnsholt

Sekretariatschef

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Telefon

33 77 91 84

Mobil

29 49 45 92

E-mail

moe@iu.dk