Seminarer skal ruste skolerne til at afvikle AMU-prøver

Det seneste år har både IU og faglærere på erhvervsskoler rundt om i landet arbejdet intenst på at udvikle prøver til i alt 394 AMU-kurser på industriens område. Dette sker som et led i den seneste trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017, og som har fokus på voksen- og efteruddannelse. 

Nu er vi så tæt på målet, at det er tid til at klæde de skoler, der skal afvikle AMU-prøverne, på til opgaven. Derfor holder IU i november en række seminarer for faglærere og uddannelsesledere. Skolernes ledelse og administration er også velkomne og kan få udbytte af seminaret, som vil komme omkring organisering, udvikling og gennemførsel af prøverne.

På seminarerne vil deltagerne kunne stille spørgsmål til, hvordan prøverne skal afvikles, ligesom de kan høre om IU’s arbejde med at udvikle prøverne – herunder også hvordan udformning af prøver kommer til at forløbe fremadrettet, efterhånden som nye AMU-kurser kommer til. En repræsentant fra Undervisningsministeriet kommer også og fortæller om regler og krav til at afvikle AMU-prøver ude på skolerne, herunder opbevaring og udlån af prøver, udstedelse af beviser m.m.

Datoer for seminarerne er:

IF:

29. oktober på TECHCOLLEGE Aalborg

30. oktober på EUC Lillebælt

6. november på NEXT København

MI:

18. november i København

20. november i København

Der er sendt invitationer ud til de relevante skoler, faglærere mv. For yderligere information, kontakt Erica Jørgensen erj@iu.dk.