Majken Andersen-Hartwig

Titel:

Regnskabsmedarbejder

E-mail:

Mhah@iu.dk

Telefon:

33 77 91 21

  • Projektregnskaber
  • Honorarudbetalinger
  • Interne kontroller og opgørelser
  • Diverse opgaver vedrørende økonomi