Zane Wenger

Titel:

Regnskabsmedarbejder

E-mail:

zw@iu.dk

Telefon:

33 77 91 19

  • Løn- og honorarudbetalinger
  • Interne kontroller og opgørelser
  • Diverse opgaver vedrørende økonomi