Christina Stougaard Hansen

Titel:

Chefkonsulent

E-mail:

csh@iu.dk

Telefon:

33 77 91 32

Mobil:

22 48 60 06

  • Ansvarlig for udviklingsudvalg for Elektronikindustri og Overfladebehandlingsindustri
  • Ansvarlig for Det Faglige Udvalg for Beklædning
  • Tovholder på Handlingsplan for de lokale uddannelsesudvalg