Årsplan 2018

 1. Udvalgsbetjening: I alt afvikles omkring 200 årlige udvalgsmøder.
  • IF betjener: IF-udvalget med tolv udviklingsudvalg samt et fagligt udvalg.
  • MI betjener: MI-udvalget, syv udviklingsgrupper, seks faglige udvalg samt P 16 og P 17.
 2. Inden for hvert af disse udvalg udføres en række opgaver og aktiviteter, der er aftalt med de respektive udvalg.
  Uddannelsesarbejdet: Vedligehold, udvikling, implementering og markedsføring af nye uddannelser, nye AMU-kurser, nye fag og nye prøver. Industriens Uddannelser betjener 43 erhvervsuddannelser og 44 FKB’ere med ca. 900 AMU-kurser. Et særligt fokus i 2018 er gennemgangen af udvalgenes AMU-kurser i forlængelse af Trepartsaftalen på VEU-området. Der forventes at blive arbejdet med kursusrevisioner herunder opdeling af kursusindhold i delmål samt udvikling af tests og prøver til AMU. På EUD-området vil der være fokus på talentspor, erhvervsuddannelser for voksne (euv), realkompetencevurderinger (RKV) og eux, samt effekterne af implementering af trepartsaftale om flere praktikpladser. Endvidere sættes der fokus på nye teknologier, hvor særligt udviklingen inden for digitalisering og automation bliver centralt.
 3. LUU arbejdet: Der er fokus på at skabe et tættere samarbejde med lokale uddannelsesudvalg (LUU). På 43 skoler er der 150 LUU, der dækker industriens uddannelser. Organisationerne har udpeget ca. 900 LUU medlemmer. Det er forventningen at udvalgene skal reduceres i 2018 som følge af Trepartsaftalen på VEU-området.
 4. Synlighed og image gennem DM i Skills og ML Prisen.
 5. AMU bevillinger: Vi skal igangsætte og færdiggøre 120 udviklingsaktiviteter fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmateriale og faglæreruddannelser. Hertil kommer en række analyser. I alt skal vi gennemføre analyser og udviklingsaktiviteter for ca. 6 millioner kroner.
 6. Svendeprøveadministration: Vi skal indkalde til 500 prøver og lave aftaler med 1000 skuemestre. Vi skal udstede 5.000 svendebreve og uddannelsesbeviser.
 7. Virksomhedsgodkendelse: 10.000 virksomheder er godkendt som praktiksted. De har over 25.000 godkendte praktikpladser. Vi forventer at behandle 1.500 ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at blive godkendt som praktikplads. Det medfører cirka 2.500 praktikpladser. Omkring 1.000 virksomheder bliver besigtiget.
 8. Uddannelsestid: Vi forventer at afgøre 800 sager om uddannelsestid.
 9. Klagesager: Vi forventer at behandle 45 klager over afslag på optagelse i eller udmeldelse af skolepraktik. Vi forventer at behandle 5 klager over svendeprøver.
 10. Statistik: Industriens Uddannelser udarbejder 4 årlige EUD statistikker og 2 årlige AMU statistikker, der formidles på hjemmesiden og via nyhedsbreve.
 11. Udarbejde redegørelser til ministeriet for erhvervsuddannelser og AMU.
 12. Udarbejde analyser, der afdækker faglærte og ikke-faglærtes kompetencebehov inden for industrien.
 13. Svejsepas: Industriens Uddannelser bistår med at udstede svejsepas på både stål- og plastområdet.
 14. Kompetencefonde: Industriens Uddannelser håndterer udbetaling og drift af 3 fonde (IKUF, SFKF og TMKF) – herunder fondenes hjemmesider, administrative systemer og regnskaber.
 15. amukurs.dk: Drift og udvikling af amukurs.dk - både indhold og funktionalitet – herunder daglig dialog med nuværende og potentielle nye brugere. Desuden varetagelse af projektorganiseringen af arbejdet med portalen i relation til de tilkoblede uddannelsesudvalg.
 16. faglært.dk: Drift af faglært.dk, samt afklaring af i hvilket format faglært.dk skal fortsætte efter introduktionen af ministeriets portal euv25.dk
 17. Økonomistyring af 20 selvstændige regnskaber og en række projekter.
 18. Industriens Uddannelser indgår i driftsfællesskabet med øvrige uddannelsessekretariatet med det formål at fremme fællesskabet, hvor det skønnes værdifuldt. Bl.a. skal vi rådgive TUR og SUS i juridiske spørgsmål og varetage økonomifunktionen for DFFU.
 19. Levere sekretariatsbetjening til og deltage i udviklingen af Hands-on kampagnen sammen med Uddannelsesnævnet.
 20. Projekter vi selv varetager eller som vi følger (erhvervsPhD, AMU eller fx fondsstøttede projekter eller projekter med støtte fra regioner).
 21. Udvikle ny kommunikationsstrategi, der skal sætte rammerne for kommunikationsarbejdet med at understøtte at flere vælger en erhvervsuddannelse eller AMU-kurser inden for industrien.
 22. Arbejde med afdækning af muligheder og konsekvenser af digitalisering bredt set inden for vores arbejdsfelt med det for øje at skabe bedre viden og service.
 23. Arbejde med 20 initiativer der er aftalt med bestyrelsen for understøtning af udviklingen af Industriens Uddannelser.
 24. Implementere nye regler for persondata og –beskyttelse og IT-sikkerhed.
 25. Udvikling af iu.dk, så sitet fremstår mere tidssvarende, kan rumme flere fleksible kommunikationsløsninger samt imødekommer behovet for et nyt og mere brugervenligt CMS.

Årshjul

1. kvartal

Januar

 • DM i Skills
 • Statistik på svendeprøver (JA)
 • Regulering af svendeprøvegebyr (JA)
 • Udarbejdelse af årsrapport/regnskab (ØKO)
 • FOU-konference (IF/MI)

Februar 

 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Revision (ØKO)
 • Easy-P statistik kan hentes for foregående år
 • Cirius ansøgningsfrist, partnerskab
 • Udvalgsmøder
 • Spørgeskemaundersøgelse vedr. AMU-behov 
 • Husets årsberetning fra det forgangne år (DIR/MI/IF)
 • Årsplan

Marts

 • Afregning med UVM af ad-hoc puljemidler
 • Registrering på EMU.dk af udviklet skolemateriale og projekter fra puljemidler
 • Arbejdsmiljøudvalgsmøde (DIR)
 • Epoxy-konference (IF)
 • Cirius, Leonardo-projekter
 • Udvalgsmøder
 • Høring om ændringer i uddannelsesordninger 

2. kvartal

April

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandsskabsmøde
 • Opdatering af uddannelsesordninger
 • Behovsredegørelse, AMU
 • Kvartalsregnskab, 1. kvartal (ØKO)
 • Deadline AUB-ansøgninger (MI/IF)
 • Industriens Uddannelsers årsberetning udsendes (DIR/MI/IF)

Maj

 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (hvert 2. år) (DIR)
 • Gennemførelse af Medarbejderudviklingssamtaler (DIR)
 • Første udkast for budget næstkommende år (ØKO)
 • Deadline for Industriens uddannelsesfond for projektstøtte

Juni

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Konference for Udviklingsgrupperne
 • Svejse-konference
 • Udvalgsmøder (MI/IF)

3. kvartal

Juli

 • Halvårsregnskab (ØKO)

August

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Ansøgningsfrist TUP

September

 • IU-dag (DIR)
 • Sikkerhedsudvalgsmøde (DIR)
 • AUB-frist
 • Udvalgsmøder
 • FOU projektansøgningsfrist
 • Udviklingsredegørelser til UVM

4. kvartal

Oktober

 • Statusmøde for AMU i UVM
 • Forhåndsanmeldelse, AMU
 • ML-prisen (MI)
 • Mary og Henrys legat
 • Kvartalsregnskab, 3. kvartal
 • Strategi og visionsrevision (DIR)
 • Deadline for Industriens uddannelsesfond for projektstøtte

November

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Metalindustriens Lærlingeudvalgs Jubilæumslegat
 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)

December

 • Udvalgsmøder
 • Bilagsrevision (ØKO)
 • Forberedelse til årsafslutning (ØKO)

Kontakt

Henrik Amdi Madsen

Direktør

Telefon

33 77 91 04

Mobil

21 44 07 65

E-mail

ham@iu.dk