2. kvartal

April

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandsskabsmøde
 • Opdatering af uddannelsesordninger
 • Behovsredegørelse, AMU
 • Kvartalsregnskab, 1. kvartal (ØKO)
 • Deadline AUB-ansøgninger (MI/IF)
 • Industriens Uddannelsers årsberetning udsendes (DIR/MI/IF)

Maj

 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (hvert 2. år) (DIR)
 • Gennemførelse af Medarbejderudviklingssamtaler (DIR)
 • Første udkast for budget næstkommende år (ØKO)

Juni

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Konference for Udviklingsgrupperne
 • Udvalgsmøder (MI/IF)