Regionale konsulenter med fokus på lærepladser og rekruttering til uddannelser i industrien

Job Region

Vil du være med til at sikre, at vi får uddannet flere dygtige faglærte? Vil du arbejde med at øge rekrutteringen, antallet af lærepladser samt kvalitet og indhold i metalindustriens erhvervsuddannelser? Så kan du være en af de fire nye regionale konsulenter, som vi har brug for.

Dit ansvar og dine opgaver

Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar har givet os nye opgaver, der også indebærer at igangsætte projekter, der skal bidrage til rekruttering, fastholdelse og flere lærepladser.
Derfor søger vi fire regionale konsulenter, som kan rykke tæt på skolernes og virksomhedernes arbejde med lærlinge og lærepladser. Du får til opgave at følge lærepladsudviklingen inden for et regionalt område.
Opgaverne kan være:

 • At etablere kontakt med de erhvervsskoler i området, som udbyder metalindustriens uddannelser
 • At afdække hvordan vi kan understøtte skolernes lærepladskonsulenter fx gennem udvikling af fælles informationsmaterialer, netværksmøder og branchefaglig efteruddannelse
 • At bistå lærepladskonsulenter i kontakt til nye brancher og virksomheder
 • At overvåge antallet af lærepladssøgende elever i den konkrete region og hjælpe virksomheder med at finde ud af, hvor der er elever, der søger praktikplads
 • At give basisvejledning til virksomheder omkring uddannelsesaftaler
 • At facilitere virksomhedsrettede arrangementer sammen med lokale erhvervsskoler
 • At være regional spydspids for øvrige indsatser fra metalindustrien, fx kontakt med studievejledning, uddannelsesvejledninger, skoler og virksomheder.

Du arbejder som udgangspunkt fra din hjemmeadresse. En gang imellem skal du deltage i møder på vores kontor i København. Sammen med de øvrige regionale konsulenter vil du indgå i et koordinationsforum, der ugentligt mødes virtuelt. Her handler det om videndeling og udveksling af erfaringer, fælles informationer og tilrettelæggelse af fælles indsatser.

Din profil

Du kan svare ja til mange af nedenstående punkter:

 • Du har viden om erhvervsuddannelser og princippet i uddannelsesaftaler mellem virksomheder og lærlinge
 • Du har kendskab til det arbejdsmarked og de virksomheder, metalindustriens uddannelser retter sig imod
 • Du har kendskab til erhvervsskolesektoren
 • Du er god til at opbygge nye relationer og til at vedligeholde et bredt netværk
 • Du kan inspirere, og du nyder tillid som sparringspartner
 • Du har selvdisciplin og er god til at planlægge din hverdag og opgaver
 • Du tænker konkret og operationelt og kan samtidig lide de visionære diskussioner
 • Du er god til at sætte dig ind i regler og administrative systemer og til at forstå aftaler og kontrakter
 • Du er skriftlig velfunderet og kan kommunikere med forskellige målgrupper.

Vi tilbyder

Du bliver en del af et stærkt netværk, hvor du får mulighed for at opbygge mange gode relationer. Arbejdsopgaverne er spændende og udfordrende. Vi tilbyder løn efter aftale, pensionsordning, personalegoder og fleksible arbejdsforhold. Vi har et højt humør, og vi sætter pris på vores faglighed, professionalisme og gode omdømme.

Hvem er vi

Centralt placeret i København er vi 70 engagerede medarbejdere, der arbejder med at administrere og udvikle 39 erhvervsuddannelser og knap 1.000 arbejdsmarkedsuddannelser til hele industriens område. Vi administrerer tre kompetencefonde og en række større projekter på vegne af arbejdsmarkedets parter. Vi er en selvejende institution, der er stiftet af Dansk Industri, Dansk Metal og 3F.

Læs om os, vores vision, vores kerneopgaver og de organisationer, vi arbejder for her på iu.dk.

Du kan også følge os på vores SoMe-kanaler:

Twitter

Facebook

LinkedIn

Din ansøgning

Send din ansøgning og CV til job@iu.dk senest 30. september 2022.
Vi holder løbende samtaler.


Spørgsmål om stillingen kan rettes til sekretariatschef for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Morten Ørnsholt på 29 49 45 92 eller chefkonsulent Finn Brøndum på 20 22 41 84.