1857-1928

Næringslov og lærlingelov vedtages

  • Næringsloven vedtages i 1857 om håndværks- og fabriksdrift samt handel og beværtning. Lavenes indflydelse forsvinder.
  • I 1889 vedtages den første egentlige lærlingelov som et supplement til Næringsloven.
  • Lærlingeloven bliver revideret i 1921. Loven stiller krav om, at læremesteren (”principalen”) skal være udlært i faget.