1929-1939

Nye samarbejder mellem arbejdsmarkedets parter om erhvervsuddannelser

  • Den 10. december 1929 etableres ”Fællesudvalg til nærmere Drøftelse af Spørgsmaal om Lærlinges Uddannelse samt Spørgsmaalet om Indførelse af Industriforbund”. Etablering af dette udvalg markerer det første egentlige samarbejde om erhvervsuddannelserne mellem arbejdsmarkedets parter. Metalindustrien blev etableret som sekretariat.
  • I 1930 gennemføres den første virksomhedsgodkendelse af en autoforhandler i Hobro til at ansætte lærlinge.
  • Året efter i 1931 blev der mulighed for at lærlinge kan deltage i ”supplerende kurser” på Teknologisk Institut.
  • Lærlingeuddannelserne bliver brancheopdelt i 1933. Blandt andet bliver der lavet en automekanikeruddannelse.
  • I 1936 bliver Metalindustriens Fagskole etableret i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Teknologisk Institut.
  • Lærlingeloven revideres i 1937. Der indføres obligatoriske svendeprøver og fire års læretid samt ret til 14 dages ferie for lærlingene.